OLYMPUS DIGITAL CAMERAEen idee, of een voorstel tot verbetering kan beoordeeld worden op technische en economische haalbaarheid.

Met uw goedkeur kan dit in nauw overleg uitgewerkt worden tot een realistisch en maakbaar voorstel. Een 3D tekening vormt een voor iedereen makkelijk voor te stellen uitgangspunt. Hierin kunnen alle aspecten vertegenwoordigd zijn, mechanisch, elektrisch, en CE-technisch.

Een engineerings project start altijd met een deugdelijke risico analyse met als eindresultaat een veilige machine (-aanpassing), met een voor iedereen bruikbare handleiding.

Deze stappen worden een voor een, in nauw overleg met u, doorlopen, om zo tot een goed eindresultaat te komen.